ابتلا و مرگ ناشی از كرونا در كشور همچنان بالاست

شروع پیك جدید كرونا در هفت استان

شروع پیك جدید كرونا در هفت استان به گزارش سام فیلم بنابر اعلام كمیته اپیدمیولوژی بیماری كرونا، در هفته منتهی به ۲۵ مهر ماه هر چند موارد مبتلا شدن و مرگ و میر ناشی از كووید - ۱۹ در كشور بالا است، اما روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی مشاهده می شود. در هفت استان هم شروع پیك جدید بیماری مشاهده است.


به گزارش سام فیلم به نقل از ایسنا، آمار جهانیِ مبتلا شدن به عفونت کووید ۱۹ ناشی از کروناویروس جدید به ۳۹ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۶۵۱ نفر رسیده و تابحال مرگ یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۶۳۶ نفر هم در اثر این بیماری تأیید شده است. همینطور بنابر تازه ترین آمارها ۲۹ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۳۸۴ نفر از مبتلایان به کووید-۱۹ تابحال بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ که تابحال در ۲۱۵ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
در ایران هم مجموع بیماران کووید۱۹ تا ظهر امروز به ۵۳۰ هزار و ۳۸۰ نفر رسیده و متاسفانه ۳۰ هزار و ۳۷۵ نفر هم به علت بیماری جان باخته اند. همینطور خوشبختانه تا کنون ۴۲۷ هزار و ۴۰۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا در وزارت بهداشت تحلیل استانی بیماری کووید-۱۹ در هفته منتهی به ۲۵ مهر ماه را اعلام و منتشر نمود.


بر مبنای اعلام کمیته اپیدمیولوژی کووید۱۹ در وزارت بهداشت که در سایت وزارت بهداشت انتشار یافت، در محاسبات روند، در این گزارش و گزارشات آتی، تعداد موارد جدید روزانه مبتلایان بستری و مرگ وارد آنالیز می شود. همینطور دسته بندی استانها بر مبنای میزان بروز در آخرین هفته انجام گرفته و نمودار بر مبنای تغییرات موارد مبتلا شدن و مرگ در آخرین هفته نسبت به هفته قبل خواهد بود.
برای محاسبه روند تغییرات مبتلا شدن و مرگ در سه روز اخیر، ابتدا متوسط سه روزه تعداد گزارش مبتلا شدن و مرگ هرروز با میانگین گرفتن ا ز داده های همان روز، روز قبل و روز بعد محاسبه شد. سپس میزان افزایش هر روز نسبت به روز قبل محاسبه شد. در نهایت، تغییر روند مبتلا شدن و مرگ هفته آخر با میانگین گرفتن از اعداد به دست آمده برای چند روز آخر محاسبه شد.
تحلیل احتمالی وضعیت منحنی اپیدمی
برای تحلیل احتمالی وضعیت منحنی اپیدمی در هفته گذشته موارد زیر مد نظر قرار گرفت:
در مواردی که هر دو شاخص تغییر روند مبتلا شدن و مرگ در چند روز اخیر روند افزایشی داشت، منحنی اپیدمی احتمالاً روند افزایشی دارد.
در مواردی که شاخص تغییر روند مبتلا شدن نزولی ولی شاخص تغییر روند مرگ صعودی بود، احتمالاً اخیراً پیک اپیدمی رد شده است.
در مواردی که منحنی اپیدمی تمام می شود، وضعیت به حالت ثبات می رسد و تغییرات در آن مختصر و نامنظم می باشد. باید توجه داشت هر لحظه این روند مستعد یک پیک دیگر می باشد.
در مواردی که هر دو شاخص تغییر روند مبتلا شدن و مرگ در چند روز اخیر روند نزولی داشت، منحنی اپیدمی احتمالاً روند نزولی دارد. منظور از ناسازگاری داده ها این است که روند داده های مرگ و مبتلا شدن از یک الگوی قابل تفسیر پیروی نکرده و تغییرات ناهمگن روند شاخصهای مبتلا شدن و مرگ دیده می شود. در این موارد تحلیل بهتر را در ایام بعد و با داده های درست تر می توان عرضه داد. ناسازگاری در داده ها به علل مختلفی می تواند رخ دهد. همچون علل بروز ناسازگاری می توان به ثبت غیردقیق روزانه داده ها توسط استانها و وجود خطا هنگام ثبت دادهها، وجود تلفیقی از چندالگوی اپیدمی در استان (شروع اپیدمی در نقطه ای از استان و اتمام اپیدمی دیگر در نقطه دیگر)، بیمارپذیری یا بیمارگریزی گسترده در استان و تغییر روند مهاجرت بیماران در طول زمان اشاره نمود.
تقسیم بندی استانها از نظر میزان گزارش استانها
بر مبنای میزان بروز در هفته آخر موارد بیماری به سه دسته پرگزارش، با گزارش متوسط وبا گزارش پایین تقسیم شدند و روند بیماری در آنها در جدول و نمودارهای مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل بر طبق این شاخص ها، احتمالی بوده و انتظار است تیم کمیته اپیدمیولوژی استانها همراه با سایر شاخصها و تحلیلهای دقیق تر، شواهد بهتری از روند اپیدمی در استانها و دانشگاههای علوم پزشکی کشور عرضه کنند.
تحلیل روند بیماری در هفته منتهی به ۲۵ مهـرماه
بنابر اعلام کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا، هر چند موارد مبتلا شدن و مرگ و میر در کشور بالا است، اما روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی مشاهده می شود. در ۱۵ استان (لرستان، یزد، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، اصفهان، مرکزی، کرمان، البرز، اردبیل، تهران، خراسان رضوی، قزوین، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان ) روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی مشاهده شد. در هفت استان (ایلام، کردستان، سمنان، کهگیلویه وبویراحمد، همدان، آذربایجان غربی و مازندران) روند صعودی یا شروع پیک جدید مشاهده شد. در چهار استان ( خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، زنجان و خوزستان) روند ثبات با تغییرات مختصر و نامنظم وجود داشته است. به نظر میرسد دو استان (خراسان جنوبی و بوشهر) اخیراً یک پیک را پشت سر گذاشته اند. در یک استا ن(گیلان) روند ثبات با تغییرات مختصر نزولی مشاهده شد. در دو استان (قم و هرمزگان) ناسازگاری داده ها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی را نمی دهد. باید مدنظر داشت که یک استان می تواند چندین پیک منحنی را تجربه نماید.
جهت اطلاع از روش کار و اطلاعات بیشتردر مورد روندهای استانی در چند روز اخیربه وب سایت کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹به آدرس http: //corona.behdasht.gov.irمراجعه نمایید.
اروپا در مقابل موج دوم مبتلا شدن به کووید ۱۹ چه می کند؟
در سرتاسر اروپا کشورهای اروپایی بعد از کاهش موفقیت آمیز شیوع بیماری در اوایل سال، شاهد از سرگیری مجدد افزایش موارد مبتلا شدن به کووید ۱۹ هستند. همانطور که در نمودار هفتگی گزارش موارد مبتلا شدن به کووید-۱۹در اروپا مشاهده می شود؛ اکثریت قریب به اتفاق کشورها هر روز موارد بیشتری را نسبت به پیک اول گزارش می کنند. هر چند که افزایش ظرفیت تستهای آزمایشگاهی هم می تواند یکی از علل افزایش گزارش مبتلا شدن باشد ولی، ضرورت مقابله با پیک دوم مبتلا شدن به کووید-۱۹، اغلب این کشورها را وادار به اجرای سیاستهای کنترلی جدیدی نموده است. دولتهای کشورهای اروپایی هر کدام به شیوه خود به پیک دوم ویروس کرونا پاسخ می دهند که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:
در بلژیک فروشگاهها باید زودتر از قبل تعطیل شوند و ظرفیت افرادی که می توانند دور یک میز بنشینند، محدود شده است. بیشتر از چهار نفر به استثنای افراد زیر ۱۲ سال و کسانی که زیر یک سقف زندگی می کنند، نمی توانند در خانه یا در مکانهای عمومی دورهم جمع شوند. هر فرد باید ارتباط خویش را با افرادی که بیشتر از ۱۵ دقیقه ارتباط دارد، به حداکثرسه نفر در ماه محدود کند. برگزاری جشنواره و امثال آن ممنوع می باشد ولی اماکن فرهنگی و ورزشی باز هستند.
در دانمارک محدودیتهای جدید تا اواسط آبان ۹۹ تمدید گردید. استفاده از ماسک در وسایل حمل و نقل عمومی و هنگام ایستادن در کافه ها و رستوران ها الزامی است. دانمارک مدارس را با تدریس در "گروه های بسیار کوچک" و زمان های متغیر(بدون اجبار به پوشیدن ماسک) بازگشایی کرده است.
در فرانسه استفاده از ماسک در اغلب مکانهای خارج از منزل الزامی است. از هفته گذشته، مقررات منع رفت و آمد در منطقه پاریس و هشت شهر دیگر که"وضعیت قرمز"دارند، اجراشده است. منع رفت و آمد از ساعت ۹ شب تا ۶ بامداد حداقل برای چهار هفته اعمال می شود. رستوران ها تا ۹ شب باز هستند ولی؛ مشتریان باید مشخصات و تلفن تماس بگذارند و بیشتر از شش نفر در یک میز نمی توانند حضور داشته باشند. در مناطق پرخطر برگزاری مناسبتها در محیطهای سر باز بیشتر از ۱۰۰۰ نفر و همینطور اجتماع بیشتر از ۱۰نفر در مکانهای عمومی، پارکها و باغها ممنوع می باشد. دانشگاهها و کلاسهای درس باید با ظرفیت ۵۰٪ کار کنند و کارمندان باید ۲ تا ۳ روز در هفته در خانه کار کنند.
در ایتالیا ماسک زدن در بیرون از منزل و همینطور در فضاهای بسته مانند مغازه ها، موزه ها، فرودگاه ها و انواع وسایل حمل و نقل عمومی الزامی است. ا کیدا ًبه مردم سفارش شده که در صورت دشوار بودن حفظ فاصله امن با دیگران، حضور بیشتر از شش نفر در خانه نداشته باشند و در خانه ماسک بزنند. مدارس در ماه گذشته در سرتاسر کشور بازگشایی شدند.
معلمان و دانش آموزان بالای شش سال حتی اگر فاصله فیزیکی حفظ می شود باید ماسک بزنند (جزهنگام نشستن پشت میز). بررسی دمای بدن در بدو ورود به مدرسه الزامی است.
Source: https: //wwww.theguardian.com


تجارب کشـورهای جهـان در مواجهـه با کووید-۱۹: تایوان
تایوان کشوری در شرق آسیا، با مساحت ۳۵، ۴۱۰ کیلومتر مربع و جمعیت ۲۳، ۸۲۹، ۵۳۶ نفر است. در این کشور از آغاز شیوع بیماری، موارد روزانه مبتلا شدن زیر ۳۰ مورد بوده و از آخر فروردین ۱۳۹۹نیز موارد روزانه بیماری بسیار اندک و به صورت متوسط ۲ تا سه مورد بوده است. این کشور با استفاده از تجربیات مقابله با ویروس سارس در سال ۲۰۰۳، اقدام سریع و وجود زیرساختهایی چون پرونده الکترونیک و استفاده از ابزارهای فناورانه برا ی ردیابی تماسها، تابحال در مقابله با کووید ۱۹بسیار موفق عمل کرده است. الان در این کشور موارد تجمعی بیماری ۵۳۵ نفر و شمار تجمعی مرگ ۷نفر گزارش شده است.
تایوان در نخستین فرصت آغاز به کنترل مرزهای خود با چین نمود و بیشتر از ۷۰درصد پروازهای بین تایوان، چین، هنگ کنگ و ماکائو ا ز ابتدای شیوع بیماری در چین لغو گردید. تایوان برای قرنطینه و اطلاع رسانی به مردم علاوه بر برگزاری نشستهای خبری، از ابزارهای فناوارنه نظیر ردیابی افراد توسط داده های مکانی سیمکارت استفاده نمود. بر این اساس برای افرادی که در قرنطینه خانگی هستند پیامکهایی ارسال شده و هم به افراد اطلاع داده می شود که مکانی که الآن در آن قراردارند به علت حضور فرد یا افراد مبتلا آلوده است. از دیگر امکانات این کشور در کمک به مدیریت بحران کرونا پرونده الکترونیک سلامت بوده است. با استفاده از پرونده الکترونیک پزشکان به سادگی می توانند به سابقه بیماران دسترسی داشته و میزان خطرناک بودن مبتلا شدن به کرونا ر ا ارزیابی کنند. همه این اقدامات زمانی موثر واقع شد که تایوان برای مقابله با کرونا یک فرمانده واحد و منسجم را به ریاست سیستم بهداشتی خود با اختیارات گسترده ایجاد نمود و در تصمیمات خود دو اصل دقت و سرعت را سرلوحه عمل قرار داد.
منبع:

1399/07/27
21:33:32
5.0 / 5
1967
تگهای خبر: جشنواره , سایت , فروش , مهاجرت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
سام فیلم - فیلم و سریال
samfilm.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سام فیلم محفوظ است

سام فیلم

همه چیز درباره فیلم و سریال