وزیر ارشاد مطرح كرد:

عدم تعریف مناسبات وزارت ارشاد در فضای مجازی

عدم تعریف مناسبات وزارت ارشاد در فضای مجازی سید عباس صالحی اظهار داشت: عدم تعریف مناسبات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی منجر به از دست دادن کنشگری آن می شود.


در جهت اجرای طرح تجربه نگاری با هدف ثبت و انتقال تجربیات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران و معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دهمین و یازدهمین بخش از گفت و گوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان روزگار فرهنگ، هنر و رسانه منتشر گردید.

به گزارش سام فیلم به نقل از ایسنا، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دهمین و یازدهمین بخش این گفت و گو وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به هوشمند سازی فرهنگی و چگونگی هندسه مفهومی این حوزه پرداخته است.

وی در دهمین بخش از این گفت و گو درباره هندسه مفهومی هوشمند سازی فرهنگی می گوید: بحث دولت الکترونیک بیشتر ناظر به یک نوع تحول فناورانه است که بسیار مهم و موثر است ولی در عنوان برنامه ها بجای دولت الکترونیک کلمه هوشمند سازی فرهنگی برای آن انتخاب گردید. با این نگاه که یکی از بحث های محیط پیرامونی مناسبات حوزه فرهنگ و حوزه فضای مجازی است. به دلیل اتفاقاتی که در این عرصه پدید آمده و فرهنگ و نهادهای فرهنگی بطور خاص و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان نهاد اصلی حوزه فرهنگ اگر مناسبات خودرا با حوزه مجازی تعریف نکند بطور طبع تاثیرگذاری و کنشگری خودرا از دست خواهد داد.

سید عباس صالحی تاکید دارد: به نظر می رسد با تحولاتی که در حوزه مجازی در سطح جهان و در ایران در دهه های اخیر اتفاق افتاده ما باید به سرعت به تعریف مناسبات و تاثیرگذاری بر این حوزه فکر نماییم و آنچه این را ممکن می سازد فقط دولت الکترونیک نیست چون دولت الکترونیک تنها یک کار فناورانه است. ازاین رو به نظر می آمد به جهت اینکه ما به طرف چشم انداز هوشمند سازی فرهنگی حرکت نماییم، چند مورد را با همدیگر لازم داشتیم که در کنار هم می تواند آن اتفاق را میسر کند. نخستین آن دولت الکترونیک است. دومین آن پشتیبانی سازمانی مالی و اداری از این اتفاق است. سومین هم حوزه تولید محتوا است. به این معنا که چقدر در این حوزه کنشگری داریم. چهارمین آن هم داده کاوی و اتصال داده ها است و پنجمن این لزوم رصد و پژوهش است که در این بخش با این نگاه به حال و آینده بتوانیم پژوهش های موثر در این عرصه را داشته باشیم. ازاین رو این پنج ضلع با یکدیگر هندسه هوشمندسازی فرهنگی را تشکیل می دهد و این پنج ضلع با دو رویکرد فرهنگ محور و اقتصاد محور پیش می رود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه می دهد: به جهت اینکه این پنج ضلع اتفاقات مناسب خودرا پیدا کند، در ابتدا یک برنامه سه ساله تحول و اقدام در نظر گرفته شد. ۷۲ اقدام در یک برنامه تحول سه ساله تنظیم شد و ما بر این اساس دارای یک حرکت و نقشه راه شدیم که باید در این راه حرکت نماییم، برای اینکه قرار نبود بر اساس آزمون و خطا حرکت نماییم. بخش دوم ساختار عملیاتی و اجرائی آن بود که در این بخش ۵ کارگروه مشخص شد تا سیستم با این بخش حس بیگانگی نداشته باشد و در هر کارگروه معاون ذیربط رییس کارگروه شد و دبیرخانه آن هم در مرکز توسعه رسانه های دیجیتال بود. بخش سوم مدیریت و نظارت کار بود که بطور پیوسته توسط رییس مرکز رسانه های دیجیتال رصد می شد؛ جلسات هفتگی در این عرصه بدون تعطیلی برگزار شد و ساختار مدیریت و نظارت این پروژه هم بسیار پر اهمیت بود. بخش چهارم ساختار اجرائی پروژه برنامه تحول و ارتباطات فراسازمانی بود که شکل گرفت که همزمان با این اقدامات ارتباطات بیرونی هم همچون ارتباط با دبیرخانه شورای فضای مجازی برگزار شد.

وی تصریح می کند: ازاین رو ترکیب ساختار درونی و تعامل بیرونی، تعامل خاصی را برای اجرای یک کار پر شاخ و برگ با اضلاع زیاد پدید آورد و هم اکنون در این حوزه اتفاقات خوبی افتاده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه این گفت و گو می گوید: در این پنج ضلع که به آن اشاره شد، موضوع پنجره واحد یا دولت الکترونیک دارای خروجی و ثمره و اقدامات مختلفی بود. قدم اول آن بازبینی در دستورالعمل ها و مجوزها بود که از آن جمله می توان به تقلیل و کاهش مجوزها به تعداد ۳۳ مجوز در این وزارت خانه اشاره نمود که بعنوان یک تجربه سازمانی خوب می توان از آن استفاده نمود. همین طور بخش دیگر، تهیه الگو و سامانه پنجره واحد بود که از لحاظ فنی کار قابل توجه ای را در پی داشت. مرحله چهارم هم بروزرسانی سامانه هایی که از قبل داشتیم و طراحی سامانه های جدید بود تا در فضای کار قرار گرفتند و به پنجره واحد متصل شدند.

صالحی در ادامه درباره پشتیبانی سازمانی اداری و مالی در این عرصه می گوید: اتفاقات مهمی در این عرصه صورت گرفت. قسمتی از این اتفاقات به حوزه پست های سازمانی مرتبط بود. بیش از ۱۸۰ پست سازمانی در حوزه فضای مجازی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه گردید و فضای مجازی ما از لحاظ منابع انسانی ارتقا یافت. برای اینکه اگر می خواهیم به فضای مجازی دقت کنیم بدون منابع انسانی کافی و با مهارت نمی توانیم در این مسیرحرکت نماییم. بخش دیگر آموزش منابع انسانی بود. منابع انسانی با مدیریت فضای مجازی وزارت خانه آشنا تر شد. در این عرصه آموزش ها در فضای مجازی در قالب آموزش ضمن خدمت صورت گرفت. بخش سوم تجهیزات اداری بود که در این فضا باید متناسب با اقدامات فراهم می شد ازاین رو 50 درصد تجهیزات در این حوزه نوسازی شد. بخش چهارم استقرار پرتال وزارت خانه تا سطح شهرستان ها بود که انجام شد. بخش پنجم شبکه تعاملی داخل سازمان بود و سامانه وفا در این حوزه شکل گرفت و ما ارتباطات تعاملی داخل سازمانی را روان تر و در بستر امن و با قابلیت گوناگون راه اندازی کردیم و بخش ششم پشتیبانی مالی بود. افزایش اعتبارات برای برنامه های حوزه فضای مجازی صورت گرفت و در کنار آن هم از بودجه سال ۹۹ این اقدام صورت گرفت که در قالب برش فضای مجازی، هر معاونت و مرکز ملزم بود که در کنار برنامه حقیقی خود باید مشابه آن برش فضای مجازی هم داشته باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یازدهمین بخش از این گفت و گو و در ادامه موضوعات در رابطه با هوشمند سازی فرهنگی می گوید: ضلع سومی که برنامه فضای مجازی داشت بحث تولید محتوا بود. در این بخش چند صورت گرفت. یک مدل و روش کار بوسیله پویش های ملی و استانی بود و اجرا شد. مدل دیگر آن اتحادیه تولیدکنندگان محتوا بود که بر این اساس باید موسسه ای برای کسانی که سهم بالایی در تولید محتوا در فضای مجازی دارند راه اندازی می شد تا با هم افزایی با هم دیگر بتوانند در فضای تولید محتوا در محیط فضای مجازی فعال تر عمل کنند. ازاین رو مجامع تخصصی مانند ناشران بین المللی ناشران کودک و نوجوان ناشران اسلامی که در فضای مجازی می باشند، هیئت موسس و اصلی این اتحادیه را ثبت و تشکیل دادند و ما شاهد شکل گیری تشکل تولید محتوا در فضای مجازی از این طریق هستیم که این اتفاق کمک می نماید برای موج سازی های کمی و کیفی در فضای مجازی.

صالحی در ادامه می افزاید: اقدام دیگر در این حوزه راه اندازی سامانه ارتقای سواد رسانه ای بود. فضای مجازی علاوه بر اینکه دارای فرصت هایی است، می تواند پاره ای از مخاطرات را هم به همراه داشته باشد که با سواد لازم در این حوزه می توان این مخاطرات را کم کرد. ازاین رو اقدامی که در این حوزه صورت گرفت، راه اندازی سامانه سواد رسانه ای بود که به کمک می آید در حوزه محتوا در در فضای مجازی شرایط پیشگیری مناسب تری داشته باشیم. همین طور سامانه زینو در این حوزه مشغول به کار است.
در بخش دیگری از این گفت و گو وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به برخی دغدغه ها در حوزه فضای مجازی اشاره می کند که از آن جمله می توان به اخبار جعلی و نادرست در این فضا اشاره نمود.

وی در این حوزه می گوید: مسئولیت این بخش به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع شد و سامانه مقابله با اطلاعات و اخبار جعلی تقریباً آماده است و کارگروه آن در معاونت امور مطبوعاتی شکل گرفته است.

صالحی در ادامه به ضلع چهارم این حوزه با عنوان داده کاوی اشاره می کند و می گوید: در این عرصه که بحث مهمی است اتفاقات قابل توجهی افتاده است که از آن جمله می توان به سامانه داده های فرهنگی اشاره نمود. همین طور کارگروه رصد فرهنگی که مسئولیت آن با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی تصریح می کند: خیلی از سازمان ها مانند جهاد دانشگاهی، سازمان صدا و سیما، وزارت کشور و... کار رصد فرهنگی انجام می دهند اما با یکدیگر دارای یک خط ارتباطی نیستند و این امر یکی از اشکالات به شمار می آمد. در ستاد مهندسی فرهنگی یکی از احکام بحث رصد فرهنگی بود و قرار شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت این کارگروه را برعهده بگیرد. ازاین رو دبیرخانه آن هم در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات این وزارت خانه شکل گرفت. این کارگروه یکسال تشکیل شده و شرح وظایفی دارد که در یک سال قبل تعدادی از این وظایف محقق شده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سامانه داده های فرهنگی اطلاعات خودرا بارگذاری کرده و بقیه سازمان ها هم ملزم می شوند تا داده های خودرا در این سامانه بارگذاری کنند.

صالحی در ادامه تصریح می کند: ازاین رو ما بوسیله داده کاوی درحال افزایش سرمایه خود هم بوسیله دبیرخانه کارگروه رصد فرهنگی و هم بوسیله مدیریت داشبورد فرهنگی هنری و سینمایی و همین طور بوسیله تعاملات خود که با داده های بیرونی به وجود می آوریم، هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به ضلع پنجم با عنوان رصد و پژوهش اشاره می کند و می گوید: کارهایی در این عرصه لازم بود صورت بگیرد که از آن جمله می توان به اگوی ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متناسب با فضای مجازی و تحولات فناورانه اشاره نمود. کار مطالعاتی این اقدام زمان بر بود؛ به این معنا که اگر می خواهیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲ داشته باشیم باید ساختار فرهنگی متناسب با تغییرات محیطی باشد. همین طور در حوزه رصد، سامانه رصد تبلیغات در فضای مجازی را داریم. حوزه تبلیغات هم بُعد فرهنگی دارد و هم بعد اقتصادی دارد. در این عرصه هم در بخش فرهنگی و اقتصادی اتفاقاتی درحال وقوع است که نیازمند درصد آن بودیم. سامانه رصد تبلیغات خیلی به کمک می آید و امکان تفحص و گزارش دهی مستمر و نوبه ای در آن فراهم است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تاکید دارد: در این پنج حوزه مسیر حوزه فرهنگ و همین طور کسب و کارهای فرهنگی را دنبال می کردیم. تلاش ما ارتقای هر دو بخش یعنی هم حوزه محتوایی و نرم افزاری عرصه فرهنگ و هم تقویت کسب و کارهای فرهنگی بود.

وی در ادامه درباره عرضه الگوی نوین مدیریت پلتفرمی در حوزه فرهنگ می گوید: این مورد قابل تامل است. قسمتی از تغییر ساختار حکمرانی در فضای جدید این است که بجای حکمرانی بر ساختمان ها حکمرانی بر پلت فرم ها جایگزین شده است. به این معنا که ما چقدر می توانیم در دنیای جدید پلت فرم های همراه و همکار پیدا نماییم. اگر در سابق توسعه سازمانی بعنوان مثال اینطور بود که بطورمثال بانک ها تا کجا پیش رفته اند، اما امروز توسعه ها، توسعه های پلتفرمی است.1400/05/27
14:28:36
5.0 / 5
235
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۴
سام فیلم - فیلم و سریال
samfilm.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سام فیلم محفوظ است

سام فیلم

همه چیز درباره فیلم و سریال