مطالب سام فیلم

قصه سربازان جنگ در انیمیشن بالانس

قصه سربازان جنگ در انیمیشن بالانس

تلاش یك كارمند برای رسیدن به آرامش در زندگی ۱۳۹۷

تلاش یك كارمند برای رسیدن به آرامش در زندگی ۱۳۹۷

انجمن تهیه كنندگان مستقل سینما رسمیت یافت

انجمن تهیه كنندگان مستقل سینما رسمیت یافت

قبل از خرید هدایای تبلیغاتی حتما مطالعه فرمائید

قبل از خرید هدایای تبلیغاتی حتما مطالعه فرمائید

بازسازی تئاتر شهر با چه اولویت هایی آغاز می شود؟

بازسازی تئاتر شهر با چه اولویت هایی آغاز می شود؟

نمایش های جدید در تماشاخانه سنگلج

نمایش های جدید در تماشاخانه سنگلج
در یك اكران ویژه در بوستان ولایت

۳۰۰ كودك كار به تماشای فیلشاه می نشینند

۳۰۰ كودك كار به تماشای فیلشاه می نشینند

بازیگر افغان از مهاجرت می گوید

بازیگر افغان از مهاجرت می گوید

نشست بازنمایی میراث فرهنگی ایرانی در سینمای انیمیشن برگزار می گردد

نشست بازنمایی میراث فرهنگی ایرانی در سینمای انیمیشن برگزار می گردد

عیادت معاون هنری و مدیركل هنرهای نمایشی از جمشید مشایخی

عیادت معاون هنری و مدیركل هنرهای نمایشی از جمشید مشایخی
سام فیلم - فیلم و سریال
samfilm.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سام فیلم محفوظ است

سام فیلم

همه چیز درباره فیلم و سریال