سیدعباس صالحی:

امنیت فرهنگی را باید با نگاه فرهنگی حل کرد

امنیت فرهنگی را باید با نگاه فرهنگی حل کرد به گزارش سام فیلم سیدعباس صالحی ضمن اشاره به واگذاری بعضی از مسئولیت ها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم، می گوید: دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی بعضی از مسئولیت ها را در حوزه فرهنگ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چارچوب کارگروه های مرتبط واگذار کرد؛ چونکه حوزه امنیت فرهنگی را باید با نگاه فرهنگی حل کرد.


به گزارش سام فیلم به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جهت اجرای طرح تجربه نگاری با هدف ثبت و انتقال تجربیات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران و معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دوازدهمین و سیزدهمین بخش از گفت وگوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان روزگار فرهنگ، هنر و رسانه منتشر گردید. سیدعباس صالحی در این بخش از گفت وگوی خود به انسجام بخشی فرهنگی و ارتقای محتوای تولیدات فرهنگی و هنری همچون کلان برنامه های خود پرداخته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوازدهمین بخش از گفت وگوی خود به کلان برنامه انسجام بخشی فرهنگی پرداخته و می گوید: یکی از چالش های مزمن در حوزه فرهنگ، دستگاههای موازی در حوزه فرهنگ و دیگری ضعف منابع مالی است. دو نوع مواجهه می توانست با این چالش های مزمن وجود داشته باشد. اول اینکه مستقیم به جنگ با این چالش ها برویم و راه دیگر این که مسیر را تغییر دهیم و مشکل را از این طریق کم نماییم. ازاین رو ما راه دوم را انتخاب کردیم.
او ادامه می دهد: کشور ما چند دبیرخانه فراقوه ای دارد و شوراهای فراقوه ای می توانند برای همگرایی و ارتقای مرجعیت ما کمک کنند. ازاین رو ما تک تک این ارتباطات را پیدا کردیم و در آنجا رد پاهایی در این حوزه بدست آمد. یکی از این دبیرخانه ها، دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی بود که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم یکی از اعضای مهم آن به شمار می آید؛ ازاین رو به اینکه چگونه میتوان از ظرفیت آن برای انسجام همگرایی و مانع شدن از اصطکاک های دستگاهی بهره برد، فکر کردیم. در سه سال قبل کارها و اقدامات مختلفی در این حوزه صورت گرفت. بخشی در حوزه کارهای قدیمی بود که انجام می شد ولی هم اکنون فرصت های جدیدی پیدا کردیم. همینطور شورای فرهنگ عمومی را در حوزه های مختلف ارتقا دادیم. بعنوان مثال اسنادی است که در شورای فرهنگ عمومی تدوین شد که از آن جمله میتوان به سندهای مصرف بهینه آب، محیط زیست، توانمندسازی مددکاران، ورزش همگانی و... اشاره نمود. برای مرحله به مرحله تدوین این اسناد با همه دستگاههای در رابطه با آن گفتگو می شد و دبیرخانه هر سند در همان دستگاه مستقر می شد و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور هم نقش نظارت عمومی بر دبیرخانه ها در دستگاههای مرتبط را داشت.
او تاکید می کند: تدوین اسناد فرصتی برای هم افزایی فرهنگی در حوزه فرهنگ عمومی بین ما و دستگاه ها به وجود می آورد و از سویی بین ما و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها و شوراهای فرهنگ عمومی استان ها این هم افزایی را ایجاد می کرد که بر این اساس در سند مهندسی فرهنگی اقدام دیگری که صورت گرفت، برش سند مهندسی فرهنگی در استان ها توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
صالحی در ادامه بیان می کند: مورد دوم که در بحث مهندسی فرهنگی صورت گرفت، راه اندازی باردیگر شورای هنر بود که این شورا مدت ها بود که تشکیل نشده بود اما در هشت ماه اخیر به ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تایید و تصویب گردید و یکی از شوراهای ادواری شورایعالی انقلاب فرهنگی به شمار می آید و این اقدام مهمی به شمار می آید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری کارگروه رصد فرهنگی را اقدام بعدی عنوان می کند و می گوید: این کارگروه فرصت هم افزایی در دستگاههای دارای رصد فرهنگی را بوجود آورده بود. اقدام بعدی کارگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی است که مسئولیت آن با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و دبیرخانه آن در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات مستقر است.
صالحی در ادامه تاکید می کند: در این دوره از فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توانستیم از ظرفیت شورایعالی انقلاب فرهنگی بهره وری خوبی داشته باشیم.
او می افزاید: از موارد دیگر در این حوزه میتوان به شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی اشاره نمود. ارتباطات خوبی با این دو مرکز برقرار کردیم و فضای تعاملی قابل توجهی در این حوزه به وجود آمد. کارگروه های گوناگونی از ناحیه این مرکز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد که از آن جمله میتوان به واگذاری برخی امور از جانب آنها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مانند کارگروه های فضای مجازی در استان ها با مسئولیت مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها، واگذاری مسئولیت سواد رسانه ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، واگذاری حوزه مقابله با اخبار جعلی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره اشاره نمود. همینطور مسئولیت اصلی فضای تولید محتوا بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شد که این امر مبحث بسیار مهمی به شمار می آید. همینطور مسئولیت سند صیانت از کودکان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد و از این طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سندهای پایه جایگاه های محکمی را پیدا کرد.
وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم ادامه می دهد: دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی هم بعضی از مسئولیت ها را در حوزه فرهنگ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چارچوب کارگروه های مرتبط واگذار کرد؛ چونکه حوزه امنیت فرهنگی را باید با نگاه فرهنگی حل کرد. همینطور در دولت هم توانستیم برخی مباحث را جلو ببریم بعنوان مثال میتوان به واگذاری مسئولیت کمیسیون فرهنگی و دبیرخانه کمیسیون فرهنگی دولت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره نمود. همینطور بر مبنای آئین نامه دولت مصوب شد ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانی بعنوان دبیر شورای اطلاع رسانی استان معرفی شوند. از این طریق توانستیم مرجعیت اطلاع رسانی در فضای کشور را به دست آوریم و همینطور کمیته اطلاع رسانی کرونا برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت ازاین رو با این اقدامات تلاش شد که انسجام های فرهنگی خویش را پیش ببریم و این یک قالب کار به شمار می آمد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه این بخش از گفتگو می گوید: قالب دوم که در فضای این هم افزایی ها عنوان شد، حجم قابل توجهی از امضای تفاهمنامه های همکاری ها بود که از آن جمله میتوان به امضای تفاهمنامه همکاری با شورای اجتماعی وزارت کشور در حوزه صدمه های اجتماعی و یا ستاد مواد مخدر و همینطور شهرداری ها با حجم بسیار گسترده، استانداری ها در چارچوب ۲۰ استان، مناطق آزاد و... اشاره نمود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تاکید می کند: در حوزه نهادهای عمومی و دستگاههای فرهنگی موفق تر عمل کردیم. در حوزه دستگاههای اقتصادی کارهای بیشتری لازم است و این بخش دارای ایده های مختلفی است و آیندگان می توانند آنرا دنبال کنند. اتصال لازم و کافی را با بخش اقتصادی پیدا نکردیم و خط های اتصال آنرا باید روشن تر نماییم. بعنوان مثال می توانیم خط اتصال با وزارت خانه های نفت وزارت، صمت و... را به دست آوریم. ازاین رو ما نیازمند بازتعریف در حوزه اتصال فرهنگی با دستگاه ها هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سیزدهمین بخش از این گفتگو هم به مبحث ارتقای محتوای تولیدات فرهنگی و هنری بعنوان یکی دیگر از کلان برنامه های خود اشاره می کند.
وی در این بخش از گفتگو می گوید: در عرصه تولید محتوا مسئولیت ها و انتظاراتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود داشته است. بایدهایی که در حوزه حمایت ها برای وزارت خانه وجود دارد و همینطور رعایت نبایدهایی که در حوزه نظارت ها وجود دارد. یکی از کلان برنامه ها ارتقای تولیدات محتوا در عرصه فرهنگ و هنر این بود که بتوانیم بایدها را بیشتر رعایت نماییم و از نبایدها فاصله بیشتری داشته باشیم.
او می گوید: در فضای رعایت بایدها به نظر می آمد که ما نیازمند ساختاردهی در این حوزه هستیم. یعنی هم ساختاردهی فرایندی و هم ساختاردهی موضوعات و محورها. به این معنا که باید ساختار را پیدا نماییم تا حمایت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از یک انسجام نظری و عملیاتی تر برخوردار شود. ازاین رو در این بخش اتفاقاتی صورت گرفت. نخستین اتفاق این بود که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یک مشاور ویژه فعال در حوزه ارتقای محتوا داشته باشد و این مشاور نقش همفکری و همگرایی با بیرون و داخل سازمان را در حوزه ارتقای محتوا داشه باشد.
صالحی ادامه می دهد: دومین اتفاق کارگروه ویژه ای در کنار این مشاور بود که شکل گرفت. وظایفی بر عهده این کارگروه بعنوان کارگروه ارتقای محتوا محول شد. سومین اتفاق این که در هر معاونت و سازمانی کارگروه مشابه کارگروه مرکزی در این حوزه را داشته باشیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو به مساله انسجام اجتماعی اشاره می کند و می گوید: مساله انسجام اجتماعی کانون مسائل به شمار می آید. یعنی ما انسجام اجتماعی در ارتباطات عمودی و افقی به معنای ارتباط مردم با مردم و یا ارتباط دولت با حاکمیت را داشته باشیم. ازاین رو پس از اینکه این کانون مرکزی تعریف شد به طرف این مسیر رفتیم که محورهای اصلی چه هستند. مسائل و محورهای مختلفی در این حوزه مطرح بود که از بین آن چند محور بعنوان محور های پایه تلقی شد که از آن جمله میتوان به تقویت عزت و قدرت ملی، تقویت خانواده محوری، مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی، افزایش امید و نشاط اجتماعی و اعتمادسازی از راه مبارزه با فساد و بی عدالتی اشاره نمود.
صالحی در ادامه تصریح می کند: یکی از قدم های دیگر که در این حوزه در این دوره از فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برداشته شد این بود که برشی از انسجام فرهنگی در بودجه معاونت ها و مراکز مختلف آن در نظر گرفته شود و از آغاز سال ۱۴۰۰ این اتفاق شروع شده است.
صالحی ادامه می دهد: در حوزه نبایدها هم مشابه حوزه بایدها این نگاه وجود داشت که ما موظفیم بر مبنای قوانین بالادستی و مقررات بالادستی بخشی از نظارت ها را انجام می دهیم. اما گاهی این گونه است که نظارت ها در بخش های مختلف فرهنگی، هنری، سینمایی و... تنوعی مبتنی بر فهم ها، سلیقه ها و برداشت ها وجود دارد. ازاین رو این مورد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با یک نظام برداشت هماهنگ تر بحث های نظارتی خویش را در حوزه های مختلف دنبال کند مدنظر قرار گرفت و در این حوزه کارگروهی هم از داخل وزارت خانه و بیرون از این وزارت خانه تشکیل شد و بر مبنای قوانین و مقررات بالادستی، نظارت ها تبیین شد که این اقدام در روند همسان سازی نظارت موثر بوده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در انتها این گفتگو تاکید می کند: اجماع عمومی در سطح مدیریتی خود در این حوزه را شاهد بودیم و همینطور در سطح ذی نفعان این اجماع دیده می شد. یعنی در فرایند مساله از لحاظ اجماع سازی مسیر راحتی را طی کردیم.
تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در گفتگو با سیدعباس صالحی- قسمت دوازدهم
تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در گفتگو با سیدعباس صالحی- قسمت سیزدهم
منبع:

1400/05/28
13:42:45
5.0 / 5
233
تگهای خبر: خانواده , سینما , سینمایی , هنر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
سام فیلم - فیلم و سریال
samfilm.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سام فیلم محفوظ است

سام فیلم

همه چیز درباره فیلم و سریال